1. Projekteerimine
- Detailplaneerimine;
- Topo-geodeetiline mõõdistamine;
- Dendroloogiline inventuur;
- Seadustamine, kasutusõiguse taotlemine;
- Eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid
- Eramu projektid
- Villade projektid
- Paarismaja projektid
- Ridaelamu projektid
- Korterelamu projektid
- Hotellide projektid
- Hostelite projektid
- Restoranide projektid
- Tööstushoonete projektid
- Ärihoonete projektid
- avalike hoonete projektid
- Laohoonete projektid
- Hobusetallide projektid
- Lautade projektid
- LED ekraanide projektid
- Fassaadiprojektid
- Katuseprojektid
- Garaaziprojektid
- Suvilaprojektid
- Saunaprojektid
- Kuuriprojektid
- Autovarjualuste projektid
- Jäätme/prügimajade projektid

- Sügavkogumismahutite projektid
- Mänguväljakute projektid
- Haljastusprojektid
- Heakorraprojektid
- Teedeprojektid
- Parklaprojektid
- Kütteprojektid
- Ventilatsiooniprojektid
- Elektriprojektid
- Sideprojektid
- Veeprojektid
- Kanalisatsiooniprojektid
- Sisekujundusprojektid
- Majaprojektid (tüüplahendused)
- „Hoovid korda” heakorra-, haljastus- ja parklaprojektid (jäätmemajad, sügavkogumismahutid, mänguväljakud, haljastus, heakord, teed, parklad)
- "Fassaadid korda" ja Kredexi poolt toetatavad renoveerimisprojektid ja rekonstrueerimisprojektid
- Välisviimistluspassid e. majapassid
- Fassaadi supergraafika projektid
- Fassaadimaalingud

2. Topo-geodeetilised alusplaanid
3. Dendroloogiad
4. Detailplaneeringud
5. Katastriüksuse jagamine
6. Kasutusloa taotlemine/seadustamine
7. Energiamärgiste koostamine
8. Ehitustööde mahutabelite koostamine
9. 3D visualiseerimine
10. "Hoovid korda" projektijuhtimine
11. Projektide ekspertiisid
12. Ehitiste ja rajatiste ekspertiisid
13. Projekteerimisalased konsultatsioonid