Soovita Aarius Projekti mõnele projekteerimisest huvitatud inimesele/firmale ja me maksame Sulle „soovitustasu 50 EURi“.

Kui Sinu poolt soovitatud inimene/firma sõlmib Aarius Projekt OÜ-ga projekteerimislepingu, siis tasume pärast lepingu sõlmimist Sulle soovitustasu 50 eurot 14 päeva jooksul.

Soovitustasu maksame iga sõlmitud lepingu korral esimesele Soovitajale, kes on Aarius Projekti kodulehe kaudu omapoolse soovitusinfo edastanud. Pärast info edastamist saadame Sulle kinnituse info kätte saamise kohta.

Sinu andmete privaatsus on garanteeritud!

Sinu nimi:
Sinu telefoninumber:
Sinu e-mail:
Sinu kontonumber:
Soovitatava nimi:
Soovitatava telefoninumber:
Soovitatava e-mail: